Projecte web
Disseny web
Manteniment
Posicionament
Pàgina web
Una pàgina web és el nom d’un document electrònic adaptat per la Word Wide Web i que pot ser accedida a través d’un navegador. Aquesta
informació està, generalment, en format HTML o PHP, i pot proporcionar navegació a altres pàgines mitjantçant enllaços. Les pàgines web són emmagatzenades dins uns servidors (hosting) i accedim a elles escrivint el seu ‘domini’ prèviament contractat.