Logos
Targetes
Pósters
Flyers desplegables
Catàlegs
Restauració
Oficina
Imatge Corporativa
És un concepte relacionat d’una forma molt estreta amb la cultura empresarial. La imatge corporativa ha de ser consistent amb el posicionament del producte de la companyia, de la línea de productes, o de la marca. Dissenys atractius pel públic, de tal manera que la companyia pugui provocar un interés entre els consumidors.